STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Proizvodnja pšenice i kukuruza, 2008

Pšenica
Kukuruz
prinos, t
prosečan prinos, kg
prinos, t
prosečan prinos, kg
ukupno
privre-dna dru-štva i zadruge
poro- dična gazdin-stva
privre-dna dru-štva i zadruge
poro- dična gazdin-stva
ukupno
privre-dna dru-štva i zadruge
poro- dična gazdin-stva
privre-dna dru-štva i zadruge
poro- dična gazdin-stva
2723113190140415680513288585225586602762446571

Proizvodnja industrijskog i povrtnog bilja, 2008

Šećerna repa
Suncokret
Pasulj
Krompir
prinos
prinos
prinos
prinos
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
8113845737587197020812561291322418

Proizvodnja krmnog bilja, 2008

Detelina
Lucerka
Livade
Pašnjaci
prinos
prinos
prinos
prinos
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
ukupan, t
po hek-taru, kg
48050531048367761329210021821573

Proizvodnja voća i grožđa, 2008

Jabuke
Šljive
Vinogradi
broj rodnih stabala
prinos
broj rodnih stabala
prinos
broj rodnih stabala
prinos
ukupan, t
po jednom stablu, kg
ukupan, t
po jednom stablu, kg
ukupan, t
po jednom stablu, kg
72075128617.83389045113.32173441.6

Korišćena poljoprivredna površina, 2008. Privredna društva, zadruge i porodična gazdinstva

Poljopri-vredna površina
Oranice i bašte
Voćnjaci
Vinogradi
Livade
Pašnjaci
ukupno
od toga
žito
industrijsko bilje
povrtno bilje
krmno bilje
343273152119902743322431755156486331387

Korišćena poljoprivredna površina, 2008. Porodična gazdinstva

Poljopri-vredna površina
Oranice i bašte
Voćnjaci
Vinogradi
Livade
Pašnjaci
ukupno
od toga
žito
industrijsko bilje
povrtno bilje
krmno bilje
20209195181328634531624110411048327169

4263