STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Prosečne cene na malo u gradovima, 2007.

Jedinica mere
Beograd
Valjevo
Zaječar
Kragujevac
Kraljevo
Leskovac
Niš
Smede- revo
Užice
Šabac
Novi Sad
Zrenja-nin
Pančevo
Sremska Mitrovi-ca
Subotica

525