STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Rashodi korisnika budžetskih sredstava, 2007.

Rashodi
ukupno, hilj. RSD
po stanov-niku, RSD
obrazovanje
ostale delatnosti, hilj. RSD
svega, hilj. RSD
osnovno obrazovanje
hilj. RSD
po učeniku, RSD
zdrav-stveni i socijalni rad
državna uprava
rekreacija, sport i kultura
druge delatnosti
10386363265041700732369912906742991316273728875104

531