STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Prihodi i primanja budžeta, 2007.

Budžetski prihodi
Tekući prihodi, u hilj. RSD
Primanja od prodaje nefinansijske imovine, u hilj. RSD
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine, u hilj. RSD
ukupno, u hilj. RSD
po stanovniku, u RSD
434 145 13 648 409 110- 25 035

Rashodi i izdaci budžeta, 2007.

Budžetski rashodi
Tekući rashodi, u hilj. RSD
Izdaci za nabavku nefinansijske imovine, u hilj. RSD
Izdaci za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine, u hilj. RSD
Ostvareni suficit ili deficit, u hilj. RSD
po stanovniku, u RSD
420 807 13 228 385 763 26 587 8 457 13 338

4278