STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Veličina opštine.

Površina, km2 Stanovništvo1), stanje 30.06.2006. Zaposleni 2)

Ekonomska razvijenost

Na 1000 stanovnika
prosečni godišnji priraštaj stanovništva, 1991-2002 zaposlena lica nezaposlena lica, 31.12.

Neki vidovi potrošnje.

Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva1) Budžetska sredstva 2) Sredstva osnovnog obrazovanja
ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po učeniku, din.

4269