STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Pravosnažno osuđena punoletna i maloletna lica, prema mestu izvršenja krivičnog dela i krivičnom delu, 2007.

Punoletna lica
Maloletna lica
svega
krivična dela protiv
svega
krivična dela protiv
života i tela
imovine
zdravlja ljudi
bezbe-dnosti javnog saobra-ćaja
pravnog saobra-ćaja
života i tela
imovine

4285