STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Izbori za odbornike skupština opština i gradova, 2008

Biračka mesta, ukupno
Birači
Odborni- čka mesta
Izborne liste
Kandi- dati, ukupno
upisani, ukupno
koji su glasali
ukupno
koje imaju izabra- ne odbornike
svega
%
svega
%
28283291661958.7289444.4169

Predlagači prema broju izabranih odbornika skupština opština i gradova, 2008

Odbor-nici ukupno
Predlagači
Srpska radi-kalna stranka
Demo-krat- ska stranka
Koali- cija DS - G-17 plus
Demo-krat- ska stranka Srbije
Grupe građana
Koali- cija SPS - PUPS
Koali- cija DSS - NS
Nova Srbija
G-17 plus
Osta- lo
2813-93-3----

Odbornici skupština opština i gradova, prema polu i godinama života, 2008

Odbornici
Žene
Navršene godine života
svega
%
18-29
30-39
40-59
60 i više
2813-93-3----

4277