STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Lekari, stomatolozi i farmaceuti u zdravstvenoj službi, 2007.

Lekari
Stomatolozi
Farmaceuti
Broj stanov-nika na jednog lekara
ukupno
opšte medicine
na specijali-zaciji
specijalisti

4281