STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Bioskopi, 2007.

Bioskopi, ukupno
Sedišta u bioskop-skim salama
Predstave
Posetioci
Iskoriš-ćenost bioskop-skih sala, %
Prosečna cena ulaznica
Broj posetilaca na 100 stanovnika
svega
domaćih filmova
svega
domaćih filmova

4265