STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Redovne osnovne i srednje škole 2006/2007 - kraj školske godine

Osnovne škole
Srednje škole
ukupno
odeljenja
učenici
ukupno
odeljenja
učenici
svega
završili školu
svega
završili školu
101402508359234827174

Specijalne škole i škole za odrasle - osnovne i srednje, 2006/2007. školske godine

Specijalne škole
Škole za odrasle
ukupno
odeljenja
učenici
završili školu
ukupno
odeljenja
učenici
završili školu

Više škole i fakulteti 2007/2008. školske godine

Visoke škole
Fakulteti
škole
studenti
diplomi-rani studenti
škole
studenti
diplomi-rani studenti
svega
na budžetu
svega
na budžetu

Studentski domovi - domovi učenika, 2008.

Domovi, ukupno
Korisnici smeštaja
svega
ženski
koji plaćaju
koji ne plaćaju
svega
pun iznos
delimičan iznos

Ustanove za decu predškolskog uzrasta, 2007/2008. školske godine

Ustanove, ukupno
Deca korisnici
Prema dužini dnevnog boravka
Deca koja borave besplatno
do 5 časova
9 -11 časova
preko 11 časova

4287