STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Dužina puteva, 2007.

Ukupno
Savremeni kolovoz
Magistralni
Regionalni
Lokalni
svega
savremeni kolovoz
svega
savremeni kolovoz
svega
savremeni kolovoz
112112474721214444

Poštanske aktivnosti i telekomunikacije, 2007.

Pošte
Telefonski pretplatnici
PTT promet (otpremljeno)
pismonosne pošiljke, hilj.
paketi, hilj.
9 11 548 299 2

Registrovana motorna i priključna vozila, 2007.

Motoci-kli
Putnički automo-bili
Specijal-na putnička vozila
Autobusi
Teretna vozila
Specijal-na teretna vozila
Radna vozila
Traktori
Priključ-na vozila
89 4 721 4 32 382 32 1 7 75

4286