STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Javni vodovod i kanalizacija, 2008

Ukupno zahvaćene količine vode, hilj.m3
Ukupno isporučene količine vode, hilj.m3
Ukupne količine otpadnih voda, hilj.m3
Prečišćene otpadne vode, hilj.m3
Broj domaćistava priključenih na vodovodnu mrežu
148613601008011708

4282