STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Dužina puteva, 2006.

Ukupno Savremeni kolovoz Magistralni Regionalni Lokalni
svega savremeni kolovoz svega savremeni kolovoz svega savremeni kolovoz
113113474721214545

Poštanske aktivnosti i telekomunikacije, 2006.

Pošte Telefonski pretplatnici PTT promet (otpremljeno)
pismonosne pošiljke, hilj. paketi, hilj.
9122563203

Registrovana motorna i priključna vozila, 2006.

Motoci-kli Putnički automo-bili Specijal-na putnička vozila Autobusi Teretna vozila Specijal-na teretna vozila Radna vozila Traktori Priključ-na vozila
79539223446439127921780

4256