STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Proizvodnja pšenice i kukuruza, 2006.

Pšenica Kukuruz
prinos, t prosečan prinos, kg prinos, t prosečan prinos, kg
ukupno predu- zeća i zadruge privatna gazdin-stva predu- zeća i zadruge privatna gazdin-stva ukupno predu- zeća i zadruge privatna gazdin-stva predu- zeća i zadruge privatna gazdin-stva
2288710539123484365422279756146586509851877479

Proizvodnja industrijskog i povrtnog bilja, 2006.

Šećerna repa Suncokret Pasulj1) Krompir
prinos prinos prinos prinos
ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg
9983938818109119383291681915619775

Proizvodnja krmnog bilja, 2006.

Detelina1) Lucerka1) Livade2) Pašnjaci
prinos prinos prinos prinos
ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg ukupan, t po hek-taru, kg
10858220971864401031179822981273

Proizvodnja voća i grožđa, 2006.

Jabuke Šljive Vinogradi
broj rodnih stabala prinos broj rodnih stabala prinos broj rodnih čokota, hilj. prinos
ukupan, t po jednom stablu, kg ukupan, t po jednom stablu, kg ukupan, t po jednom čokotu, kg
68291157223.03182055617.52134552.1

Broj stoke - stanje 01.12.2006.

Goveda Svinje Ovce Živina, ukupno Broj
ukupno od toga: krave i steone junice ukupno od toga: krmače i supras-ne nazimi-ce ukupno od toga: ovce za priplod goveda na 100 ha obradive površi-ne svinja na 100 ha ora-nične površi-ne ovaca na 100 ha poljo-priv-redne površi-ne
722733462535345822101144311857323826

Poljoprivredna površina, prema načinu korišćenja, 2006. - preduzeća, zadruge i privatna gazdinstva

Poljopri-vredna površina Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci, trstici i bare
ukupno od toga
žito industrijsko bilje povrtno bilje krmno bilje
341973110618349864217181803153505651805518

Poljoprivredna površina, prema načinu korišćenja, 2006. - privatna gazdinstva

Poljopri-vredna površina Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci, trstici i bare
ukupno od toga
žito industrijsko bilje povrtno bilje krmno bilje
192741876112020395914221201905019715323

4284