STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Stanovništvo

Stanovništvo, ukupno Porast ili pad broja stanovnika, 1991-2002
1991 2002 ukupno prosečno godišnje prosečno godišnje na 1000 stanovnika
3618935582-607-55-1.5

Stanovništvo, prema starosti i polu, po popisu 2002.

Pol Ukupno 0-4 god. 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 i više god. Nepoz- nato
35582212731772380212067117358323628766.8917.67

Osnovni kontingenti stanovništva, po popisu 2002.

Ukupno Deca pred-školskog uzrasta (ispod 7 godina) Deca školooba-veznog uzrasta (7-14) Radni kontingent Žene u fertil-nom periodu (15-49) Stanov-ništvo staro 65 i više godina Udeo radnog kontin-genta u ukupnom (%) Udeo stan-ovništva starog 65 i više godi-na u ukup-nom (%)
svega muško (15-64) žensko (15-64)
355822947724530512698-1157255106383917417531002182528242084682457

Stanovništvo, prema nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, po popisu 2002.

Ukupno Srbi Crnogorci Jugosloveni Albanci Bošnjaci Bugari Bunjevci Vlasi Goranci Mađari Makedonci Muslimani Nemci Romi Rumuni Rusi Rusini Slovaci Slovenci Ukrajinci Hrvati Česi Ostali Neizjašnjeni i neopredeljeni Regionalna pripadnost Nepoznato
35582153671141179471221553476

Stanovništvo staro 15 i više godina, prema polu i školskoj spremi, po popisu 2002.

Pol Ukupno Bez školske spreme 1-3 razreda osnovne škole 4-7 razreda osnovne škole Osnovno obra-zovanje Srednje obra-zovanje Više obra-zovanje Visoko obra-zovanje Nepoznato
302781462143009063743458571565728899084301062153

Stanovništvo, prema aktivnosti, po popisu 2002.

Ukupno Aktivno stanovništvo Lica s ličnim prihodom Izdržavano stanov-ništvo Lica na radu/boravku u inostranstvu do 1 god.
svega obavlja zanimanje svega na radu članovi porodice
3409154621158081475668129473819520933811653383

Stanovništvo staro 15 i više godina, prema bračnom stanju i polu, po popisu 2002.

Ukupno Muško Žensko
svega neože-njen oženjen udovac razve-den nepoz-nato svega neuda-ta udata udovi-ca razve-dena nepoz-nato
124432647331122262599974513121331722.86

Poljoprivredno stanovništvo, prema aktivnosti i polu, po popisu 2002.

Poljoprivredno stanovništvo Aktivno poljoprivredno stanovništvo Izdržavano poljoprivredno stanovništvo
svega žensko svega žensko individualni poljoprivred- nici svega žensko od toga
doma-ćice deca pred-školskog uzrasta učenici osnov-nih škola učenici srednjih škola stu-denti ostalo
svega žensko
10577347233823256397462456029402

Domaćinstva, prema broju članova, po popisu 2002.

Ukupno Domaćinstva Prosečan broj članova domaćin-stva
sa 1 članom sa 2 člana sa 3 člana sa 4 člana sa 5 članova sa 6 članova sa 7 članova sa 8 članova sa 9 članova sa 10 i više članova
2126.459618.0-384-11.629.421255616148

Porodice, prema broju dece, po popisu 2002.

Ukupno Broj dece Porodice s decom mlađom od 25 godina Deca mlađa od 25 godina, ukupno
bez dece 1 2 3 4 5 i više
596293-6124022516--5-112121

Vitalni događaji, 2006.

Živorođeni Umrli Prirodni priraštaj Umrla odojčad Živo-rođeni uz stručnu pomoć Lečeni pre smrti Brakovi
broj na 1000 stanov-nika broj na 1000 stanov-nika broj na 1000 stanov-nika broj na 1000 živo-rođenih zaklju-čeni razve-deni
3818636107358263543934922343663379533173

Umrli, prema uzroku smrti, 2006.

Ukupno Uzrok smrti Uzrok smrti
zarazne i parazitarne bolesti tumori bolesti krvi, krvotvornih organa i poremećaji imuniteta bolesti zlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma duševni poremećaji i poremećaji ponašanja bolesti nervnog sistema i čula bolesti sistema krvotoka bolesti sistema za disanje bolesti sistema za varenje bolesti koze i potkoznog tkiva bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva bolesti mokraćno-polnog sistema trudnoća, rađanje i babinje stanja u perinatalnom periodu urođene nakaznosti, deformacije i hromozomske nenormalnosti simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora
41.30111.092231967.282719481.9819765.9627928.42744522.4467.8973.07

Procenjen broj stanovnika - stanje 30. 06.

1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Osnovni kontingenti i indikatori stanovništva Republike Srbije, 2006.

Ukupno stanovništvo Osnovni kontingenti stanovništva Očekivano trajanje zivota zivorođene dece 2001-2003
radni (15-64) punoletni (18 i više) predškolski (0-6) Školoobavezni (7-14) fertilni (15-49)
prosečna starost indeks1) starenja broj % broj % broj % broj % broj % muško zensko

4294