STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Veličina opština, 2006.

Površina, km2 Stanovništvo1), stanje 30.06.2006. Zaposleni 2)
411331737464

Ekonomska razvijenost, 2006.

Na 1000 stanovnika
prosečni godišnji priraštaj stanovništva, 1991-2002 zaposlena lica nezaposlena lica, 31.12.
-1.5225199

Neki vidovi potrošnje, 2006.

Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva1) Budžetska sredstva 2) Sredstva osnovnog obrazovanja
ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po učeniku, din.
578062174263396881024019213873223

530