STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Lekari, stomatolozi i farmaceuti u zdravstvenoj službi, 2006.

Lekari Stomatolozi Farmaceuti Broj stanov-nika na jednog lekara
ukupno opšte medicine na specijali-zaciji specijalisti
4521-2472737

4264