STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Bioskopi, 2006.

Bioskopi, ukupno Sedišta u bioskop-skim salama Predstave Posetioci, hilj. Iskoriš-ćenost bioskop-skih sala, % Prosečna cena ulaznica Broj posetilaca na 100 stanovnika
svega domaćih filmova svega domaćih filmova

4304