STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Redovne osnovne i srednje škole 2005/2006 - kraj školske godine

Osnovne škole Srednje škole
ukupno odeljenja učenici ukupno odeljenja učenici
svega završili školu svega završili školu
101482757351233747177

Specijalne škole i škole za odrasle - osnovne i srednje, 2005/2006. školske godine

Specijalne škole Škole za odrasle
ukupno odeljenja učenici završili školu ukupno odeljenja učenici završili školu
10482310172-124

Više škole i fakulteti 2006/2007. školske godine

Više škole Fakulteti
škole1) studenti diplomi-rani studenti škole1) studenti diplomi-rani studenti
svega na budžetu svega na budžetu

Studentski domovi - domovi učenika, 2007.

Domovi, ukupno Korisnici smeštaja
svega ženski koji plaćaju koji ne plaćaju
svega pun iznos delimičan iznos

Ustanove za decu predškolskog uzrasta, 2006/2007. školske godine

Ustanove, ukupno Deca korisnici Prema dužini dnevnog boravka Deca koja borave besplatno
do 5 časova 9 -11 časova preko 11 časova

4261