STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Prosečne cene na malo u gradovima, 2006.

Jedinica mere Beograd Valjevo Zaječar Kragujevac Kraljevo Leskovac Niš Smede- revo Užice Šabac Novi Sad Zrenja-nin Pančevo Sremska Mitrovi-ca Subotica Jedinica mere

4279