STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Prihodi i primanja budžeta, 2006.

Budžetski prihodi Tekući prihodi, u hilj. din. Primanja od prodaje nefinansijske imovine, u hilj. din. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine, u hilj. din.
ukupno, u hilj. din. po stanovniku, u dinarima
3396881024027091428668488

Rashodi i izdaci budžeta, 2006.

Budžetski rashodi Tekući rashodi, u hilj. din. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine, u hilj. din. Izdaci za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine, u hilj. din. Ostvareni suficit ili deficit, u hilj. din.
ukupno, u hilj. din. po stanovniku, u din.
330518996329264621580162929170

4268