STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Opšti podaci, 2006.

Povr-
šina1), km2
Poljo-
privredna površina, %
Naselja Stanovništvo2) stanje 30.06. 2006. Kata-
starske opštine1)
Registro-
vane mesne zajednice3)
Mesne kancela-
rije3)
broj prosečna veličina, km2 ukupno na 1 km2
41183.2945.73317381998

4289