STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Proizvodnja pšenice i kukuruza, 2005.

Pšenica Kukuruz
prinos, t prosečan prinos, kg prinos, t prosečan prinos, kg
ukupno preduzeća i zadruge privatna gazdinstva predu- zeća i zadruge privatna gazdinstva ukupno preduzeća i zadruge privatna gazdinstva preduzeća i zadruge privatna gazdinstva
1231214801993714973471543846421758

Proizvodnja industrijskog i povrtnog bilja, 2005.

Šećerna repa Suncokret Pasulj1) Krompir
prinos prinos prinos prinos
ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg
87754241063068761276253729661297

Proizvodnja krmnog bilja, 2005.

Detelina1) Lucerka1) Livade2) Pašnjaci
prinos prinos prinos prinos
ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg ukupan, t po hektaru, kg
67786114216.83108337111.91671811.1

Proizvodnja voća i grožđa, 2005.

Jabuke Šljive Vinogradi
broj rodnih stabala prinos broj rodnih stabala prinos broj rodnih čokota, hilj. prinos
ukupan, t po jednom stablu, kg ukupan, t po jednom stablu, kg ukupan, t po jednom čokotu, kg
644234991676341172005121710862820536

Broj stoke - stanje 01.12.2005.

Goveda Svinje Ovce Živina, ukupno Broj
ukupno od toga: krave i steone junice ukupno od toga: krmače i suprasne nazimice ukupno od toga: ovce za priplod goveda na 100 ha obradive površine svinja na 100 ha ora-nične površine ovaca na 100 ha poljoprivredne površine
350493147818762851418881910133495032287599

Poljoprivredna površina, prema načinu korišćenja, 2005. - preduzeća, zadruge i privatna gazdinstva

Poljoprivredna površina Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci, trstici i bare
ukupno od toga
žito industrijsko bilje povrtno bilje krmno bilje
201531925412304398016401271794995558118

Poljoprivredna površina, prema načinu korišćenja, 2005. - privatna gazdinstva

Poljoprivredna površina Oranice i bašte Voćnjaci Vinogradi Livade Pašnjaci Ribnjaci, trstici i bare
ukupno od toga
žito industrijsko bilje povrtno bilje krmno bilje

4271