STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Javni vodovod i kanalizacija, 2006.

Ukupno zahvaćene količine vode, hilj.m3 Ukupno isporučene količine vode, hilj.m3 1) Ukupne količine otpadnih voda, hilj.m3 Prečišćene otpadne vode, hilj.m3 Ukupna dužina vodovodne mreže, km Ukupna dužina kanalizacione mreže, km
387443411464592.9

4305