STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Veličina opština, 2006.

Površina, km2 Stanovništvo1), stanje 30.06.2006. Zaposleni 2)
4113379578234459701

Ekonomska razvijenost, 2006.

Na 1000 stanovnika
prosečni godišnji priraštaj stanovništva, 1991-2002 zaposlena lica nezaposlena lica, 31.12.
131963114645-1.5231190

Neki vidovi potrošnje, 2006.

Ostvarene investicije u nova osnovna sredstva1) Budžetska sredstva 2) Sredstva osnovnog obrazovanja
ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po stanov-niku, din. ukupno, hilj. din. po učeniku, din.
2001945924259189766913843349564

4280