STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Izbori za odbornike skupština opština i gradova, 2004.

Biračka mesta, ukupno Birači Odbornička mesta Izborne liste Kandidati, ukupno
upisani, ukupno koji su glasali ukupno koje imaju izabrane odbornike
svega %
28285621065037.2928157317

Predlaga?i, prema broju izabranih odbornika skupština opština i gradova, 2004.

Odbor-nici, ukupno Predlagači
Demo-kratska stranka Srpska radi-kalna stranka Socija-listička partija Srbije Demo-kratska stranka Srbije grupe građana Politički pokret "Snaga Srbije" G-17 plus Srpski pokret obnove Nova Srbija ostali
2879-322-1-4

Odbornici skupština opština i gradova, prema polu i godinama života, 2004.

Odbornici Navršene godine života
ukupno žene 18-29 30-39 40-59 60 i više
28516201

4272