STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Rashodi korisnika budžetskih sredstava, 2006.

Расходи
укупно, хиљ. дин. по станов-нику, дин. образовање остале делатности, хиљ. дин.
свега, хиљ. дин. основно образовање
хиљ. дин. по ученику, дин. здрав-ствени и социјални рад државна управа рекреација, спорт и култура друге делатности
45794213551384309138433495643592427207105011

537