STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Prihodi i primanja budžeta, 2005.

Budžetski prihodi Tekući prihodi, u hilj. din. Primanja od prodaje nefinansijske imovine, u hilj. din. Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine, u hilj. din.
ukupno, u hilj. din. po stanovniku, u dinarima
259189157072-4066428639-582926985

Rashodi i izdaci budžeta, 2005.

Budžetski rashodi Tekući rashodi, u hilj. din. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine, u hilj. din. Izdaci za otplatu kredita i nabavku finansijske imovine, u hilj. din. Ostvareni suficit ili deficit, u hilj. din.
ukupno, u hilj. din. po stanovniku, u din.
25918953815249475874138593367-12940420107755-2057515637

4302