STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Opšti podaci, 2008

Povr-šina), km2
Poljo-privredna površina, %
Broj naselja
Stanovništvo stanje 30.06. 2008.
Kata-starske opštine)
Registro-vane mesne zaje- dnice)
Mesne kancela-rije)
ukupno
na 1 km2
41182.393181177998

4249