Mesne zajednice


 


 

O gradu

Opština Odžaci se prostire na zapadnom delu Bačke -Zapadno bačkom okrugu, nadomak leve obale Dunava, na granici sa Hrvatskom, na udaljenosti od Beograda od 139 km, a od Novog Sada 57 km. Po veličini je jedna od srednjih opština AP Vojvodine na površini od 411 km2 na kojoj živi oko 35.000 stanovnika.

Gradsko naselje u opštini su Odžaci sa oko 10.000 stanovnika. Oko njega su koncentrisana ostala naselja opštine: Karavukovo, Deronje, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Brestovac, Bački Gračac, Ratkovo i Lalić.

Vaćinsko stanovništvo čine Srbi dok su ostalo Mađari, Slovaci i Romi. Sva naseljena mesta imaju srpsko većinsko stanovništvo osim Bogojeva sa mađarskim i Lalića sa Slovacima koji sačinjavaju relativnu većinu.

Broj Privrednih subjekata u Opštini Odžaci po delatnostima:

Poljoprivreda, Šumarstvo i Vodoprivreda ---------- 45

Vađenje ruda i Kamena ---------------------------- 3

Vađenje ruda i Kamena ----------------------------69

Prpizv. el. energije, gasa i vode ---------------------- 2

Građevinarstvo ------------------------------------- 11

Trgovina na veliko i malo, Opravka ----------------- 90

Hoteli i restorani ------------------------------------ 3

Saobraćaj, skladištenje i veze ----------------------- 5

Finansijsko posredovanje --------------------------  90

Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje --------------- 14

Obrazovanje ---------------------------------------- 4

Dr. komunalne, društvene i lične usluge -------------- 6

 

Površina --------------------------------------------- 411 km²

poljoprivredna --------------------------------------- 35049 ha

šume ------------------------------------------------- 1895 ha

Stanovništvo ------------------------------------------ (2002) 35.582 st.

Prirodni priraštaj (2004) ------------------------------ -8,3 ‰

Broj naselja ------------------------------------------- 9

 

Dužina puteva (2004.) --------------------------------  106 km

Broj zaposlenih stanovnika (2004.) --------------------- 8.431

Broj osnovnih škola (2003/2004.) --------------------- 10

Broj učenika ------------------------------------------- 3008

Broj srednjih škola (2003/2004.) ----------------------- 2

Broj učenika ------------------------------------------- 879


4248