Privreda

Opština Odžaci, sa oko 90% poljoprivrednog zemljišta, orijentisana je na poljoprivrednu proizvodnju, ali se u poslednjih desetak godina razvijala i hemijska, tekstilna i mašinska industrija.

Upravo zbog takve orijentacije, u razvoju privrede, postignuti su značajniji izvozni rezultati posebno u hemijskoj industriji, gde je ostvaren izvoz od preko 2 miliona evra.

Proizvodnja i izvoz mašina i opreme za poljoprivredu je pokazatelj trenda razvoja ove grane, kako za potrebe inostranih kupaca tako i za domaće potrebe i predstavlja generator razvoja opštine Odžaci.

Šumsko dobro, koje se prostire na skoro 2.000 hektara, omogućava razvoj lovnog turizma i privlači veliki broj stranih turista, koji tokom boravka mogu da sagledaju privredne kapacitete, što predstavlja dobru mogućnost privlačenja stranih investicija i brži razvoj privrede.

Razvoj privrede doprineo je povećanju stope zaposlenosti i stvaranju boljih uslova za život građana, što i jeste prevashodni cilj struktura lokalne samouprave koje će u narednom periodu preduzeti mere i omogućiti veću zaineresovanost stranih investitora da investiraju u opštinu Odžaci a time doprineti njenom sveukupnom razvoju i povećanju standarda građana.

Privreda opštine Odžaci orijentisana je na saradnju sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ostalim zemljama EU, prvenstveno Nemačkom, Bugarskom i Italijom, sa kojima je u usponu.

Prema svom položaju, opština privredno gravitira Bačkoj Palanci i Novom Sadu kao ekonomskim i kulturnim centrima regiona. 


4172